Дизайн на автомобила.

    Естетически приятен атлет.

    [1] Посочените стойности са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "NEDC CO2 стойности" съгласно чл. 2 (1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Разходът на електрическа енергия е определен на базата на Регламент (ЕО) 692/2008.