Мултимедийни системи и навигация.

    Дестинацията е достигната. Още с влизането в автомобила.