Окачване – успешно сключване на сделка.

    Вдигнете чаши за наздравица.