Трансмисия – Стабилна, тиха и изключително професионална.

    Система с поразителна ефективност и надеждност.