Задвижване на всички колела –
    Оборудван за успешно представяне.

    Отстъплението не е опция.