Дизайн – превъзходство, постигнато без никакви усилия.

    Завладяващо присъствие.