Трансмисия – движение,
    което се превръща в удоволствие.

    Увереността поражда вътрешно спокойствие.