Мултимедийни системи – природа, свързаност в мрежа.

    Почувствайте големия и безкраен свят навън.