Трансмисия – вашите най-добри отличителни характеристики.

    Покажете, че разполагате с всичко необходимо.