Окачване – За шофьори, които демонстрират отношение.

    Осигурява спокойствие и увереност, когато другите се колебаят.