Показва най-доброто на всеки терен.

    Уникално пъргав – силно впечатляващ.