Размерите на новия GLC.

GLC

Очарование

Факти и данни

Ценова листа