Размерите на новия GLC.

    GLC

    Очарование

    Факти и данни

    Ценова листа