Линии на оборудване – Една индивидуалност,
    три различни характера.

    Линиите на оформление и оборудване за новия GLC.