Трансмисия – хармонията може да е стратегия.

    Най-подходящата.