Новият GLC.

Показва най-доброто на всеки терен

Основни характеристики