Линии на оборудване – Признаци на силната личност.

    Линиите на оформление и оборудване за новото GLC купе.