Окачване – Владее терена.

    Най-добрият контакт с пътя.