Алтернативна система на задвижване – Интелигентни решения и икономичност.

Model Rated output (kW [hp] at rpm)[1] Top
speed
(km/h)
Electrical energy consumption NEDC (kWh/100 km)[2] CO2 emissions,
combined
(g/km) [2]
GLC 350 e 4MATIC[3] – (85/3500) – (135) N/A – (64-59)

Първият избор сред Алтернативите.

Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични трансмисии.

[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

[3] Доставките на двигателя ще започнат от 4-тото тримесечие на 2016 година.

GLC купе

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа