Алтернативна система на задвижване – Интелигентни решения и икономичност.

  Model Rated output (kW [hp] at rpm)[1] Top
  speed
  (km/h)
  Electrical energy consumption NEDC (kWh/100 km)[2] CO2 emissions,
  combined
  (g/km) [2]
  GLC 350 e 4MATIC[3] – (85/3500) – (135) N/A – (64-59)

  Първият избор сред Алтернативите.

  Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични трансмисии.

  [1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

  [2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

  [3] Доставките на двигателя ще започнат от 4-тото тримесечие на 2016 година.