Мултимедийни системи – Развлечения чрез комуникация.

    Не може да се сравнят с нищо друго. Но се свързват с всичко останало.