G-класата на Mercedes-Benz

    Първи на всякакъв път.

    G-класа

    Cross-Country Veh.

    Очарование

    Брошура и ценова листа