Размерите на G-класа кроскънтри автомобил.

    G-класа

    Cross-Country Veh.

    Очарование

    Факти и данни

    Брошура и ценова листа