Размерите на G-класа кроскънтри автомобил.

G-класа

Cross-Country Veh.

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа