Ефективност. С висока скорост към бъдещето.

  Концепции за съхранение на ресурсите.

  Технологични мерки BlueEFFICIENCY.

  [1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

  E-класа лимузина

  Очарование

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа