Ефективност. С висока скорост към бъдещето.

Концепции за съхранение на ресурсите.

Технологични мерки BlueEFFICIENCY.

[1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

E-класа лимузина

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа