Трансмисия – превръщаща генерираната мощност в още по-висока автомобилна култура.

    С изпреварваща мисъл. С по-бързо превключване на предавките.