Дизайн – Красноречиво използване на езика на формите.

    Израз на сетивна яснота.