Новата E-класа All-Terrain.

  Авангардно иновативна.

  [1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

  E-класа Т-модел

  Очарование

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа