Новият Т-модел на E-класа.

    Новият Т-модел на E-класа.

    Първо впечатление Основни характеристики