designo – оборудване, което придава класа.

    Индивидуалност в най-пленителна форма.