Трансмисия – Теглителна мощ.

    С изпреварваща мисъл. С по-бързо превключване на предавките.