Мултимедия – достъп до много развлечения и информация.

    Крайна цел на пътуването: Обаяние.