Безопасност – в основата на всяка наша мисъл.

  Интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz разглежда безопасността в четири фази:

  Фаза 1: Безопасно шофиране.

  Фаза 2: При опасност.

  Фаза 3: По време на инцидент.

  Фаза 4: След инцидент.

  В зависимост от вида и тежестта на произшествието се предприемат различни мерки, с цел да се намалят последствията от възникналия инцидент и да се облекчи работата на спасителните екипи. Оказването на помощ след инцидент е важна част от философията за безопасност на Mercedes-Benz.

  • Осветление, което привлича вниманието: Автоматично се включват аварийните предупредителни светлини и вътрешното аварийно осветление, за да се намали рискът от последващи злополуки и за да се улесни откриването на автомобила.
  • Автоматична вентилация: в случай на отваряне на въздушна възглавница, прозорците с електрическо задвижване се отварят автоматично.
  • Улесняване на спасителните дейности: Интегрираните в конструкцията на автомобила аварийни съединения между калниците и вратите улесняват отварянето на вратите след челен удар.
  • Максимално ефективна защита: Автоматично се изключва двигателят и се спира подаването на гориво.
  • Лесно отваряне: След инцидент вратите се отключват автоматично, с цел да се улесни отварянето им от пътниците и спасителните екипи.
  • Полезни комуникационни функции: В случай на инцидент или авария, системата на Mercedes-Benz за аварийно повикване (в комбинация със свързан мобилен телефон) може да се свърже автоматично с центъра за аварийна помощ.

  [1] Изискване: активна интернет връзка.