Mercedes-Benz Intelligent Drive.

    Към нашата цел – автономно шофиране без инциденти.