Размери на новото купе на E-клас.

    [1] При превоз на 3 човека, всеки с тегло 68 kg.

    E-класа купе

    Очарование

    Факти и данни

    Брошура и ценова листа