Новият E-клас

    Във върхова форма.

    Първо впечатление