Новият E-клас

Във върхова форма.

Първо впечатление