Новият E-клас

Във върхова форма

Първо впечатление