Линии на оборудване – подчертайте най-добрите страни на новия CLS.

    От стандартно елегантен до подчертано спортен.