Безопасност – в основата на всяка наша мисъл

  Интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz разглежда безопасността в четири фази:

  Фаза 1: Безопасно шофиране

  Фаза 2: В критични ситуации

  Фаза 3: По време на инцидент

  Фаза 4: След инцидент

  В зависимост от вида и тежестта на произшествието се предприемат различни мерки, с цел да се намалят последствията от възникналия инцидент и да се облекчи работата на спасителните екипи:

  • Максимално ефективна защита: Автоматично се изключва двигателят и подаването на гориво.
  • Осветление, което привлича вниманието: Автоматично се включват аварийните предупредителни светлини и вътрешното аварийно осветление, за да се намали рискът от последващи злополуки и за да се улесни откриването на автомобила.
  • За по-лесно напускане на автомобила в случай на инцидент: Вратите се отключват автоматично.
  • Мерки за подпомагане на спасителните екипи: Интегрираните в конструкцията на автомобила аварийни съединения между калниците и вратите улесняват отварянето на вратите след челен удар.
  • Помощ в аварийни ситуации: В случай на авария, което е малко вероятно за вашия Mercedes, ние осигуряваме необходимата всестранна помощ. С помощта на съответния бутон в автомобила вие може веднага да се свържете с Mercedes-Benz 24h Service, след което ще бъдат взети всички необходими мерки, за да ви се окаже помощ. По всяко време на денонощието вие ще получите необходимата помощ от оптимално подготвени сервизни екипи.
  • Помощ в случай на инцидент: След като сигналът за инцидент бъде препратен до Mercedes-Benz Customer Centre, вие получавате максимално бързо помощ от спасителните екипи, включително изтегляне и превозване на катастрофиралия автомобил.
  • Полезна комуникация: След автоматично или ръчно (с помощта на бутона SOS в автомобила) сигнализиране за авария или инцидент, аварийният център проверява дали е необходимо оказване на помощ на място. В случай на инцидент, до съответния обществен европейски център за спешно реагиране се изпраща информация за контакт с нуждаещите се от помощ, напр. GPS координатите на автомобила. Повече информация може да намерите в www.mercedes-benz-mobile.com/extra/ecall.
  • - Моля, обърнете внимание и на следното: Системата на Mercedes Benz за аварийна комуникация е активирана постоянно и в пълна степен – за да се осигури вашата безопасност. Останалите услуги се предоставят само при изрично желание от ваша страна – след приемане на нашите условия за предоставяне на тези услуги.

  [1] Изискване: активна интернет връзка.

  CLS купе

  Очарование

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа