Околна среда – С висока скорост към бъдещето

Концепции, целящи опазване на околната среда

Технологични мерки BlueEFFICIENCY

Технологии за повишаване на ефективността, приложени в новия CLA-клас

[1] Предвижда се доставките да започнат от второто тримесечие на 2013 г.

[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

CLA-класа

Очарование

Факти и данни

Каталог и ценова листа