Околна среда – С висока скорост към бъдещето

  Концепции, целящи опазване на околната среда

  Технологични мерки BlueEFFICIENCY

  Технологии за повишаване на ефективността, приложени в новия CLA-клас

  [1] Предвижда се доставките да започнат от второто тримесечие на 2013 г.

  [2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

  CLA-класа

  Очарование

  Факти и данни

  Каталог и ценова листа