Бензинови двигатели – обуздана мощ.

Модел Брой и
разположение на
цилиндрите
Работен обем
(куб. см)
Номинална мощност
(kW при об./мин.)[1]
Максимална скорост
(km/h)
Разход на гориво,
комбиниран режим
(l/100 km)[2]
Емисии на CO2,
комбиниран режим
(g/km)[2]
CLA 180 4, редови 1595 90/5000 210 5,6–5,4 130–126
CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition[3] 4, редови 1595 90/5000 190 5.0 118
CLA 200 4, редови 1595 115/5300 (115/5300) 230 (230) 5,7–5,5 (5,5–5,2) 131–127 (129–122)
CLA 250 4, редови 1991 – (155/5500) – (240) – (6.2–6.1) – (144–142)

4-цилиндрови бензинови двигатели

4-цилиндровите бензинови двигатели с работен обем 1.6 и 2.0 литра са базирани на иновативни и авангардни технологии. С помощта на системи за хомогенно директно впръскване на горивото, регулируема система за газоразпределение и турбокомпресия се постигат високи стойности на въртящия момент и мощността. Освен това е постигнато значително намаляване на разхода на гориво, на нивото на емисии и на шума. Всички двигатели са оборудвани с функция ECO Start/Stop, независимо от вида на трансмисията.

Предлагат се моделите CLA 180, CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition[3], CLA 200 и CLA 250:

  • По-висока ефективност: Системата за директното впръскване при високо налягане с помощта на прецизно функциониращи пиезоинжектори и подобреният процес на горене помагат да се постигне практически пълно изгаряне и следователно по-висок коефициент на полезно действие, което означава по-ефективно оползотворяване на горивото.
  • По-ефективна технология: Регулируемата система за газоразпределение позволява да се постигне оптимална компресия в цилиндрите и съответно намаляване на разхода на гориво, за което допринася и по-ниското тегло, намаленото вътрешно триене и активирането на спомагателните системи само когато са необходими.
  • Екологично функциониране: Функцията ECO Start/Stop, която е част от серийното оборудване, временно спира двигателя, когато автомобилът е неподвижен, а това води до икономия на гориво. Освен това, на ECO дисплея в приборното табло се извежда информация за ефективността на стила на шофиране на водача, което подтиква към намаляване на разхода на гориво чрез създаване на определени навици у шофьора.

Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични скоростни кутии

[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.

[2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

[3] Предвижда се доставките да започнат от второто тримесечие на 2013 г.

CLA-класа

Очарование

Факти и данни

Каталог и ценова листа