Линии на оборудване.

    Линиите на оформление и оборудване на C-класа лимузина