Бензинови двигатели

  Model Cylinder
  arrangement/
  number
  Displacement (ccm) Rated output
  (kW [hp] at rpm)[1]
  Top
  speed (km/h)
  Fuel consumption
  combined
  (l/100km)[2]
  CO2 emissions
  combined
  (g/km)[2]
  C 160 R4 1,595 95 [129]/5,000–6,000 216 (214) XX XX
  C 180 R4 1,595 115 [156]/5,300 225 (225) XX XX
  C 200 R4 1,991 135 [184]/5,500 237 (237) XX XX
  C 200 4MATIC R4 1,991 – (135 [184]/5,500) – (234) XX XX
  C 300 R4 1,991 180 [245]/5,500 – (250, electronically governed) XX XX
  C 400 4MATIC V6 2,996 245 [333]/5,250–6,000 – (250, electronically governed) XX XX
  Mercedes-AMG C 43 4MATIC V6 2,996 270 [367]/5,500–6,000 – (250, electronically governed) XX XX

  Нямат равни на себе си във всяка категория по мощност.

  Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични трансмисии.

  [1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Регламент (ЕО) No. 715/2007 във валидната понастоящем версия.

  [2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "NEDC CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване.