Дизелови двигатели

Model Cylinder
arrangement/
number
Displacement (ccm) Rated output
(kW [hp] at rpm)[1]
Top
speed (km/h)
Fuel consumption
combined
(l/100km)[2]
CO2 emissions
combined
(g/km)[2]
C 180 d R4 1,598 85 [116]/3,000–4,600 205 (204) XX XX
C 200 d R4 1,598 100 [136]/3,800 218 (216) XX XX
C 220 d R4 2,143 125 [170]/3,000–4,200 234 (235) XX XX
C 220 d 4MATIC R4 2,143 125 [170]/3,000–4,200 – (230) XX XX

Дават много при ниска консумация на гориво.

4-цилиндровите двигатели от най-ново поколение работят не само мощно и плавно, но и много ефективно: вследствие на леката и компактна конструкция, както и минималните загуби от триене. Благодарение на значително по-ниското ниво на шум и вибрации, двигателят работи много плавно – почти като бензинов двигател.

  Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични трансмисии.

  [1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Регламент (ЕО) No. 715/2007 във валидната понастоящем версия.

  [2] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "NEDC CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване.

  C-класа лимузина

  Очарование

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа