Вашият достъп до дигиталния свят на Mercedes-Benz.

    Най-добрата комуникация с вашия автомобил – “Mercedes me connect”

    По-голяма ефективност на вашия автомобилен парк – с “connect business”.