Трансмисия – Динамична. Пъргава реакция.
Утвърдена технология

Работи плавно и мощно.

C-класа Т-модел

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа