Трансмисия – Динамична. Пъргава реакция.
  Утвърдена технология

  Работи плавно и мощно.

  C-класа Т-модел

  Очарование

  Факти и данни

  Брошура и ценова листа