Най-доброто няма алтернатива.

Новият Т-модел на C-клас

Първо впечатление Основни характеристики

C-класа Т-модел