Все по-добри.

T-моделът на C-класа.

Основни характеристики

C-класа Т-модел

Очарование

Брошура и ценова листа