Бензинови двигатели

Model Cylinder
arrangement/
number
Displacement (ccm) Rated output
(kW [hp] at rpm)[1]
Top
speed (km/h)
Fuel consumption
combined
(l/100km)[2]
CO2 emissions
combined
(g/km)[2]
C 180 R4 1,595 115 [156]/5,300 225 (226) XXX XXX
C 200 R4 1,497 135 [184]/5,800–6,100 – (239) XXX XXX
C 200 4MATIC R4 1,497 135 [184]/5,800–6,100 – (234) XXX XXX
C 300 R4 1,991 190 [258]/5,800–6,100 – (250, electrically governed) XXX XXX
C 400 4MATIC V6 2,996 245 [333]/5,250–6,000 – (250, electrically governed) XXX XXX
Mercedes-AMG C 43 4MATIC XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Демонстрират постигнато без усилия превъзходство във всеки клас на мощност.

Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични трансмисии.

[1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Регламент (ЕО) No. 715/2007 във валидната понастоящем версия.

[2] Тези стойности са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "NEDC CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване.

C-класа купе

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа