Бензинови двигатели

  Model Cylinder
  arrangement/
  number
  Displacement (ccm) Rated output
  (kW [hp] at rpm)[1]
  Top
  speed (km/h)
  Fuel consumption
  combined
  (l/100km)[2]
  CO2 emissions
  combined
  (g/km)[2]
  C 180 R4 1,595 115 [156]/5,300 225 (226) XXX XXX
  C 200 R4 1,497 135 [184]/5,800–6,100 – (239) XXX XXX
  C 200 4MATIC R4 1,497 135 [184]/5,800–6,100 – (234) XXX XXX
  C 300 R4 1,991 190 [258]/5,800–6,100 – (250, electrically governed) XXX XXX
  C 400 4MATIC V6 2,996 245 [333]/5,250–6,000 – (250, electrically governed) XXX XXX
  Mercedes-AMG C 43 4MATIC XXX XXX XXX XXX XXX XXX

  Демонстрират постигнато без усилия превъзходство във всеки клас на мощност.

  Стойностите в скоби се отнасят за автомобилите с автоматични трансмисии.

  [1] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Регламент (ЕО) No. 715/2007 във валидната понастоящем версия.

  [2] Тези стойности са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "NEDC CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване.