Размерите на B-клас.

    Всички данни са в милиметри. Посочените стойности са средни и са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

    B-класа

    Очарование

    Факти и данни

    Брошура и ценова листа