Размерите на B-клас.

Всички данни са в милиметри. Посочените стойности са средни и са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

B-класа

Очарование

Факти и данни

Брошура и ценова листа