Околна среда. С висока скорост към бъдещето.

  Концепции, целящи опазване на околната среда

  Технологични мерки BlueEFFICIENCY

  Технологии за повишаване на ефективността, приложени в B-клас

  Екологичен сертификат

  [1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Регламент (ЕО) No. 715/2007 на Европейския парламент във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили

  [2] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 595/2009/ЕИО във валидната понастоящем версия.

  [3] Посочените стойности са установени съгласно предписания измервателен метод (§ 2 No. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV и съответните изменения и допълнения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните модели автомобили.