Интерфейс, в центъра на който е човекът.

    Съвсем нов начин на управляване на автомобила.