Спортни модели – Спортни възможности от ново поколение.

Спортните модели A 250 Sport и A 250 Sport 4MATIC.

[1] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписаните измервателни методи (§2 (5)(6)(6a) Pkw-EnVKV и последващи изменения). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.

A-класа

Очарование

Факти и данни

Каталог и ценова листа