Безопасност – в основата на всяка наша мисъл

Интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz разглежда безопасността в четири фази:

Фаза 1: Безопасно шофиране

Фаза 2: В критични ситуации

Фаза 3: По време на инцидент

Фаза 4: След инцидент

В зависимост от вида и тежестта на произшествието се предприемат различни мерки, с цел да се намалят последствията от възникналия инцидент и да се облекчи работата на спасителните екипи. Оказването на помощ след инцидент е важна част от философията за безопасност на Mercedes-Benz.

  • Максимално ефективна защита: Автоматично се изключва двигателят и подаването на гориво.
  • Осветление, което привлича вниманието: Автоматично се включват аварийните предупредителни светлини и вътрешното аварийно осветление, за да се намали рискът от последващи злополуки и за да се улесни откриването на автомобила.
  • По-лесно напускане на автомобила: автоматично освобождаване на заключващите механизми на вратите.

[1] Изискване: активна интернет връзка.

A-класа

Очарование

Факти и данни

Каталог и ценова листа